• Zespół Szkół Ekonomicznych

    im. Jana Pawła II w Głogowie

Realizacja Projektu "Szansa w zawodowcach" – 2018-2020 - LINK ARRA GROUP w Głogowie patronem naszych klas I, II i III w zawodzie technik logistyk - LINK Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 21-22 grudnia. Wracamy do nauki dopiero 18 stycznia po feriach

Aktualności
Na nich zawsze można liczyć

Skip to content