Uwaga uczniowie klas III h i III e w roku szkolnym 2012/2013 – obowiązkowe badania lekarskie

Uczniowie klasy IIIe (wych. G. Janek) oraz III h (wych. E. Pieniążek) z uwagi na aktualizację badań do celów sanitarno – epidemiologicznych muszą zgłosić się również z książeczkami zdrowia na wizytę do ww. lekarza przemysłowego wyznaczonych terminach – patrz link „Badania lekarskie” w podmenu.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

3 września 2012 – poniedziałek – godz. 9.30 Zaczynamy od apelu inauguracyjnego na boisku szkolnym
(w razie niepogody – sala gimnastyczna) – na nim m. in.: powitanie uczniów, rodzicó i nauczycieli przez dyrektora szkoły, przekazanie życzeń w imieniu MEN, DKO i Starosty Głogowskiego, informacja o głównych zmianach i kierunkach nauczania w nowym roku szkolnym, uroczyste ślubowanie reprezentantów klas I (reprezentanci klas I, wyznaczeni przez wychowawców, proszeni są o przyjście do szkoły na godz. 8.50 i zgłoszenie się do p. B. Michalskiej – zbiórka przy pok. nauczycielskim – I piętro).
Po apelu
spotkania w klasach z wychowawcami:
– sprawdzenie obecności ;))
– wybór samorządu klasowego
– informacje organizacyjne- oświadczenia dla pełnoletnich uczniów w sprawie
uczęszczania na lekcje religii/etyki, o ochronie
danych osobowych (nowa wersja rónież dla wszystkich pełnoletnich uczniów)
– omówienie i przypomnienie o konieczności zachowania BHP w drodze do
i ze szkoły oraz na terenie obu budynków