Rada rodziców wybrała ofertę ubezpieczeniową,
której warunki znajdą Państwo poniżej –  patrz >Załączniki.
wpłaty – 65 zł – za cały rok szkolny – do 10 października proszę o wpłacanie
kwot wychowawcom klas.

Od 11 października wpłaty będą przyjmowane w sekretariacie szkoły – maksymalnie do 14 października.
ZAŁACZNIKI – DO ŚCIĄGNIECIA:

>Oferta

 

>OWU NNW Szkolne IV RODO

 

>Druk zgłoszenia roszczenia

 

>Jak można zgłosić szkodę

W razie wątpliwości i dodatkowych pytań:


Agent Ubezpieczeniowy
Wojciech Ratajczak tel: 793-697-093
67-200 Głogów, ul. Gomółki 22