Organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020

TU » znajdziesz aktualną ofertę szkoły – informacje o zawodach
(nazwy zawodów to linki możliwych do zdobycia kwalifikacji)


TU » znajdziesz zasady naboru 

TU »możesz zalogować się do sytemu i uzyskać hasło i login – wraz z upływem terminu, zgodnie z Zarządzeniem DKO

NASZE   ATUTY – > zobacz tutaj

INFO tel: 768332402
Kom.: 783525425


Tu  zawsze WAŻNE I AKTUALNE ogłoszenia związane z naborem:

O 10.00 wywiesiliśmy w szkole listy osób zakwalifikowanych. 
W Ekonomiku mamy o 3 klasy więcej w stosunku do planowanych – w zawodach gastronomiczno – hotelarskich. Nie utworzymy klasy w zawodzie technik rachunkowości po szkole podstawowej, ale w to miejsce zwiększamy nabór do klasy technika ekonomisty.
Przypominam, że warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie oryginałów dokumentów – świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty – jako potwierdzenia woli – najpóźniej do 24 lipca, do godz. 15.00. Po tym terminie na zwolnione miejsca zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór. 

W dniach 16 – 18 lipca będziemy wydawać Wam skierowania na badania do lekarza przemysłowego.
26 sierpnia – w poniedziałek – o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie rodziców i uczniów klas I a bezpośrednio po nim test z j. angielskiego, który będzie decydował o przydziale do rozszerzonego języka.

 


Jeśli szukasz szkoły, w której warto spędzić 3, 4, a nawet 5, lat i zyskać kompetencje potrzebne
na dzisiejszym i przyszłym rynku pracy – z nami naprawdę warto!