Organizacja naboru na rok szkolny 2022/2023

 

Póki co, nie ma miejsc wolnych w Ekonomiku, dlatego zwracamy się do OSÓB, KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO NASZYCH SZKÓŁ, a DOSTAŁY SIĘ DO INNEJ SZKOŁY, z PROŚBĄ o PLINY KONTAKT i ZGŁOSZENIE TEGO FAKTU telefonicznie.
Ktoś czeka na liście rezerwowych i mógłby być przyjęty od razu na Wasze miejsce.
Bądźcie koleżeńscy!

 

TU » znajdziesz aktualną ofertę szkoły – informacje o zawodach
(nazwy zawodów to linki możliwych do zdobycia kwalifikacji)


TU » znajdziesz zasady naboru 

TU »możesz zalogować się do sytemu, uzyskać hasło i login oraz wydrukować podanie 

AKTUALNE  KOMUNIKATY  O  STANIE  NABORUJutro, tj. 21 lipca po godzinie 12.00
pełna lista kandydatów
do
klas pierwszych będzie wywieszona tuż przy wejściu do szkoły.
Informację o przyjęciu na listę kandydatów można wygonie i najszybciej uzyskać po zalogowaniu się do systemu.

Z uwagi na ochronę danych osobowych SZKOŁA NIE UDZIELA INFORMACJI TELEFONICZNEJ NA TEMAT OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH.

Od od 22 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. (termin nieprzekraczalny!) czekamy na potwierdzenie woli o podjęciu nauki, tj. dostarczenie ORYGINAŁÓW ŚWIADECTWA  I  ZAŚWIADECZENIA  O  WYNIKACH  EGZAMINU  ÓSMOKLASISTY (brak oryginałów skutkuje usunięciem z listy kandydatów, a na wolne miejsca dokonamy ponownego naboru bezpośrednio w szkole).

 

Kandydatom wydajemy w tych dniach skierowania na badania lekarskie – WYŁĄCZNIE DO LEKARZA PRZEMYSŁOWEGO – potrzebne do wydania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie. Należy je niezwłocznie dostarczyć do szkoły.

Klasy gastronomiczne i hotelarskie będą zobowiązane także do wykonania badań sanitarnych
(o szczegółach jeszcze poinformujemy).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi
1 sierpnia 2022 r. – do godz. 14.00.

 

Pamiętajcie, że w dniu pierwszego spotkania – pod koniec sierpnia w klasach technikum będzie pisany test z j. angielskiego,
który zadecyduje, jaki język będzie ostatecznie rozszerzony.  


NASZE   ATUTY
> zobacz tutaj


INFO tel: 768332402
Kom.: 783525425

Jeśli szukasz szkoły, w której warto spędzić 3 a nawet 5, lat i zyskać kompetencje potrzebne
na dzisiejszym i przyszłym rynku pracy – z nami naprawdę warto!