Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

Data

Zebrania/konsultacje

Godziny

13.09.2017 r.

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW

( wybór „trójek klasowych” i delegata z każdej klasy na zebranie delegatów i wybór Prezydium Rady Rodziców –
z dyrektorem

16.00 – klasy pierwsze – początek na sali gimnastycznej
16..30 – klasy starsze
ok. 17.00 – spotkanie delegatów
i wybór zarządu KR
18.10.2017 r.
KONSULTACJE DLA RODZICÓW
16.00-17.00

29.11.2017 r.

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW
propozycje ocen śródrocznych
wyst. ocen. 15.12.2017

16.00-17.00

10.01.2018 r.

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW

Podsumowanie sem. I

16.00-17.00

28.02.2018 r.
KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
16.00-17.00

4.04.2018 r.

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW

w kl. IV-tych
podanie propozycji ocen końcowych ,

16.00-17.00

23.05.2018 r.

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW

– podanie propozycji ocen rocznych
 

16.00-17.00

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW

– kl. IV – podanie propozycji ocen końcowych ,

dla pozostałych klas

KONSULTACJE