Laureaci stypendiów w projekcie „Szansa w zawodowcach”

Stypendium naukowe w ramach projektu „Szansa w zawodowcach” zostało przyznane uczniom
z najwyższą liczbą punktów rekrutacyjnych, tj.:

                                                                                   Wójcik Aleksandra – III c
                                                                                   Cymbalak Kacper – IV L
                                                  Stypendium wynosi 1000 zł miesięcznie przez 6 miesięcy

Gratulujemy !!!!!!

Możesz już ubiegać się o stypendium naukowe w ramach programu z projektu unijnego „SZANSA W ZAWODOWCACH”.

Stypendium otrzymają 2 osoby w kwocie 1000 zł wypłacane przez okres 6 miesięcy. Nie mogą się starać osoby, które takie stypendium już pobierały w ubiegłym roku szkolnym. Regulamin wywieszony został na tablicy projektu naprzeciwko biblioteki szkolnej na I piętrze oraz zamieszczony na stronie internetowej szkoły.  O przyznaniu stypendium decydować będzie uzyskana liczba punktów w II etapie rekrutacji. (patrz także TU>Regulamin) Swoje kandydatury mogą zgłaszać osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu i wzięły udział minimum w 1 formie wsparcia w projekcie, która została zrealizowana i zakończona.

Osoby zainteresowane muszą dostarczyć wypełniony formularz zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie
do 16 września do P. Angeliki Marciniak.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać u koordynatora projektu – Pani Angeliki Marciniak – sala nr 9 lub pok. nr 12. Osoby będące obecnie na praktyce zawodowej proszę o skontaktowanie się w tej sprawie telefonicznie z Panią Marciniak – tel. 781 544 503.

 

 

Stypendia dla logistyków od patrona – ARRA GROUP za I i II semestr roku szkolnego 2019/2020

Na uroczystości Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2020/2021 – Pan Roman Jeleniewicz – przedstawiciel firmy ARRA GROUP, która objęła patronatem klasy logistyczne, wręczył najlepszym uczniom listy gratulacyjne potwierdzające przyznanie stypendium naukowego za dwa semestry ubiegłego roku szkolnego.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym!!!

 

STYPENDIA NAUKOWE DLA LOGISTYKÓW UFUNDOWANE PRZEZ ARRA GROUP

 ROK SZKOLNY 2019/2020 – II SEMESTR

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W GŁOGOWIE

 

Klasa I Lp

I miejsce – ROJEK KLAUDIA

II miejsce – STAWICKA OLIWIA

III miejsce – CZYRKO KLAUDIA

Klasa I L

I miejsce – SOWA MONIKA

II miejsce – GÓRAL MAJA

III miejsce – DUDA MAŁGORZATA

 

Klasa II L

I miejsce – ŻAK ANNA

II miejsce – KRAWIEC JOANNA

III miejsce – KUCZAK MAGDALENA

 

Klasa III L

I miejsce – JABŁOŃSKA SYLWIA

II miejsce – CYMBALAK KACPER

 III miejsce – ZAJĄCZKOWSKI SEBASTIAN

 

 

STYPENDIA NAUKOWE UFUNDOWANE PRZEZ ARRA GROUP

 ROK SZKOLNY 2019/2020 – I SEMESTR

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W GŁOGOWIE

 

Klasa I Lp

I miejsce – ROJEK KLAUDIA – średnia 4,5 (propozycja 300 zł)

II miejsce – STAWICKA OLIWIA – średnia 4,5 (propozycja 300 zł)

III miejsce – CZYRKO KLAUDIA – średnia 4,0 (propozycja 200 zł)

 

Klasa I L

I miejsce – SOWA MONIKA – średnia 4,4 (propozycja 350 zł)

II miejsce – GÓRAL MAJA – średnia 4,2 (propozycja 250 zł)

III miejsce – CIRKA BARBARA – średnia 4,0 (propozycja 200 zł)

 

Klasa II L

I miejsce – ŻAK ANNA – średnia 4,86 (propozycja 350 zł)

II miejsce – CZERCHOWSKA HANNA – średnia 4,57 (propozycja 250 zł)

III miejsce – KUCZAK MAGDALENA – średnia 4,43 (propozycja 200 zł)

 

Klasa III L

I miejsce – JABŁOŃSKA SYLWIA – średnia 4,80 (propozycja 300 zł) (WZOROWE)

II miejsce – CYMBALAK KACPER – średnia 4,80 (propozycja 250 zł)(BARDZO DOBRE)

III miejsce – STRÓŻYŃSKI MAKSYMILIAN – średnia 4,80 (propozycja 250 zł)(BARDZO DOBRE)