Zapraszamy do naszej w pełni skomputeryzowanej biblioteki.

Kompleksową obsługę – opracowywanie, wypożyczanie, poszukiwanie informacji –
zapewnia biblioteczny program komputerowy MOL Optivum.
Każdy czytelnik ma możliwość wglądu do swojego konta oraz wypożyczeń na podstawie indywidualnego hasła dostępu.
Wypożyczanie odbywa się za pomocą czytnika kodów kreskowych.
Zachęcamy do korzystania z naszych – liczących prawie 17 500 woluminów
– zbiorów, bogatego wyboru czasopism oraz bardzo bogatej mediateki.


        

Godziny otwarcia:

Poniedziałek  – 7.45-14.30
Wtorek             – 7.45-13.45
Środa                – 7.45-13.45
Czwartek         – 7.45-13.45
Piątek               – 7.45-13.00

Nauczyciel bibliotekarz:
mgr filologii polskiej Magdalena Tryścień 


Biblioteka wyrabia nowe identyfikatory i wydaje przepustki na czas wyrabiania