III Etap Konkursu Matematycznego

Chcesz zdobyć umiejętności potrzebne na maturze, powalczyć o wyższą ocenę z matematyki oraz o nagrody rzeczowe

wystartuj w III ETAPIE Konkursu Matematycznego:

MISTRZ PŁASZCZYZNY KARTEZJAŃSKIEJ

Skorzystaj z propozycji zadań, ich rozwiązanie pomoże Ci w przygotowaniu się do konkursu. Konkurs wyłaniający Mistrzów odbędzie się 30 kwietnia 2014 r. (środa) na 2-giej godzinie lekcyjnej (sala 21) tu zadania

zgłoś swój udział nauczycielowi matematyki do poniedziałku 28.04.2014 r.

organizator Pani G. Durał

Międzynarodowy Dzień Książki

Wyniki XIII GKP

Wyniki finału Między – Powiatowego XIII GKP – w kategorii gimnazjów: – tu zdjęcia:
• I miejsce zespołowo – Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa
Puchar i Nagrody ufundowane przez Starostę Głogowskiego,
p. Rafaela Rokaszewicza

• Najskuteczniejszy katecheta – nagroda Dyrektora
ZSE im. JP II – p. Marzena Kwiecińska – j.w.

Indywidualnie:
– I miejsce – Urszula Mroczko – gimnazjum Salezjańskie im. Św. Dominika de Savio
– Nagroda ufundowana przez p. Prezydenta Głogowa Jana Kazimierza Zubowskiego
II miejsce – Grzegorza Zawadzki – Gimnazjum nr 4 im. Polskich Odkrywców
III miejsce – Barbara Jacieczko – Gimnazjum nr 5 w Głogowie

Nagrody książkowe ufundowała P. Bożena Wójcik – Księgarnia „Feniks” oraz redakcja „Gościa Niedzielnego” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej
Poczęstunek:

– P. Prezes Karol Włodarczak „Społem” PSS w Głogowie
P. P. Mateusz i Bartosz Krężel – Bar – Restauracja „Prezzo” w Głogowie Restauracja „Fortepiano”
Dziekujemy ks. Krzysztofowi Mrukowiczowi za prelekcje na temat dialogu kościołów na przykładzie Przemkowa
ks. mitratowi Sławomirowi Kondratiukowi za możliwość zwiedzenia Cerkwii Prawosłwnej p.w. Maksyma Gorlickiego

Serdecznie gratulujemy uczestnikom, dziękujemy sponsorom, gościom i zapraszamy za rok – ze świętym Janem Pawłem II

III MIEJSCE w II Wojewódzkim Konkursie Gastronomicznym „Lubuskie smaki”

Puchar

Sukces ekonomika w II edycji Wojewódzkiego Konkursu Gastronomicznego „Lubuskie smaki”.
Naszą szkołę reprezentowała MONIKA LUDWISIAK Z KL. II E,
KTÓRA ZAJĘŁA III MIEJSCE.Gratulujemy!

Szczególne podziękowania przekazujemy P. Bartłomiejowi Krężelowi –
szefowi kuchni „Pub – Restauracja „Prezzo” i Restauracji „Fortepiano”
– oraz p. Elzbiecie Waasielewskiej.

Galeria na FB –

Lekcje z ZUS

„Lekcje z ZUS” to opracowany przez Zakład, przy współpracy metodyka nauczania, projekt edukacyjny z zakresu ubezpieczeń społecznych, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest budowa świadomości młodego pokolenia Polaków w materii obowiązującego w Polsce systemu zabezpieczenia społecznego. Z tematyką tą dzisiejsza młodzież będzie stykać się w dorosłym życiu na co dzień, na rynku pracy czy rynku przedsiębiorstw.

„Lekcje z ZUS” to cykl czterech, 45-minutowych lekcji dla młodzieży szkolnej. Podczas każdej z lekcji uczniowie dowiadują się:

– czym są ubezpieczenia społeczne,

– jakie są rodzaje ubezpieczeń i jakie przysługują z nich świadczenia,

– na czym polega reforma emerytalna,

– jak założyć i prowadzić własną firmę.

Projekt pilotażowo został już przeprowadzony wśród ponad 400 uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych (Płock, Radom, Siedlce). Zebrał bardzo pozytywne opinie – zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów. Uczestnicy pilotażu podkreślali jego praktyczny wymiar i zasadność wprowadzenia do programu nauczania. ZUS przystępuje teraz do drugiego, ogólnopolskiego już etapu projektu. W jego ramach, do zainteresowanych szkół dostarczone zostaną materiały dydaktyczne do zajęć: zeszyt nauczyciela i zeszyt ucznia. Ponadto nauczyciele mogą wziąć udział w specjalnych warsztatach realizowanych przez ZUS, które przygotują ich do poprowadzenia zajęć dla uczniów. W czasie realizacji projektu, ZUS zapewnia wsparcie. Z racji pilotażowego charakteru przedsięwzięcia, liczba szkół mogących wziąć w nim udział jest ograniczona.

Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom

Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom (ang. International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action) – święto obchodzone corocznie 4 kwietnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Obchody mają na celu prowadzenie akcji przeciwminowych w krajach, w których miny i materiały wybuchowe pozostałe po wojnie stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludności cywilnej oraz utrudniają społeczny i gospodarczy rozwój na poziomie kraju i regionu.

Miny lądowe oraz niewypały blokują drogi w Afganistanie, Sudanie, Kambodży i Demokratycznej Republice Konga. Blokują również dostęp do szkół i szpitali w Laosie, Gazie i Nepalu.