Kadra Pedagogiczna Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Głogowie w roku szkolnym 2019/2020

Język polski:


mgr Wojciech Janisio/także etyka
mgr Elżbieta Pieniążek
mgr Elżbieta Przyszlakowska – przewodniczący zespołu przedmiotów ogólnokształcących
mgr Marta Szuszkiewicz – także j. angielski
mgr Bernadeta Hübner – Kostrzewa
mgr Aneta Sołtys
mgr Maja Stachowiak

Język angielski:


mgr Patrycja Bok – Metelska
mgr Anna Idzikowska – Majchrzak
mgr Krzysztof Jeleń/także etyka
mgr Joanna Knysz
mgr Marta Sobocińska
mgr Ewelina Marszałek – Nawrot

Język niemiecki:


mgr Alicja Głogowska
mgr Monika Młodecka
mgr Dorota Szafran – przewodniczący zespołu języków obcych
mgr Kamila Szajnicka
mgr Edyta Porosło
mgr Ewa Sulej

Historia/Wos:


mgr Joanna Sroga
mgr Alicja Szpunar
mgr Elżbieta Żywicka
mgr Bogdan Sołtyszewski – także edukacja dla bezpieczeństwa

Matematyka:


mgr Grażyna Durał
mgr Grzegorz Janek
mgr Donata Stankiewicz
mgr Barbara Kazana

Fizyka:


mgr Katarzyna Król – także informatyka


Biologia:


mgr Anna Dyrcz
mgr Małgorzata Karamucka
mgr Monika Markowicz

Chemia:


mgr Anna Dyrcz

Wychowanie fizyczne:


mgr Mateusz Łupak
mgr Mariusz Madej – przewodniczący zespołu nauczycieli WF
mgr Andrzej Kwaśnik
mgr Anna Popek
mgr Michał Kumor
mgr Paweł Tadajewski

Geografia


Małgorzata Karamucka

Edukacja dla bezpieczeństwa:


mgr Piotr Wieland

Przedmioty ekonomiczne-logistyczne:


mgr Anna Bielecka
mgr Barbara Jagiełło
mgr Angelika Marciniak
mgr Joanna Mastaj
mgr Joanna Naparło
mgr Anna Olczak – przewodniczący zespołu przedmiotów logistyczno – ekonomicznych
mgr Agnieszka Pielech
mgr Renata Sarbinowska
mgr Krystyna Skrzydlewska

Przedmioty gastronomiczno-hotelarskie:


mgr Karolina Bogusz – Nikolin
mgr Małgorzata Bojko
mgr Tomasz Borowiak – także informatyka
mgr Justyna Chmielewska
mgr inż. Małgorzata Długosz
mgr Elżbieta Grzelczak
mgr Monika Korytkowska
Aneta Kowalec
mgr Agnieszka Maciszewska
mgr Justyna Różańska
mgr Aneta Sroka
mgr inż. Barbara Tylak – przewodniczący zespołu przedmiotów hotelarsko – gastronomicznych
mgr Elżbieta Wasielewska
Justyna Wierzbicka

Religia:


mgr Barbara Lachowicz
mgr Paulina Skibiszewska

Etyka:


mgr Krzysztof Jeleń

Wychowanie do życia w rodzinie:


mgr Alicja Szpunar

Wiedza o kulturze


mgr Alicja Szpunar

Biblioteka:


mgr Magdalena Tryścień

Pedagodzy szkolni:


mgr Daria Sapian – także j. niemiecki
mgr Monika Szajowska – Kędzierska

Doradztwo zawodowe:


mgr Elżbieta Grzelczak
mgr Angelika Marcianiak