Matematyczne Mistrzostwa Polski

30 marca 2012 r. ponad 60 uczniów naszej szkoły weźmie udział w MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTWACH POLSKI DZIECI I MŁODZIEŻY w ramach projektu MATEMATYKA INNEGO WYMIARU.

Wszystkich uczniów, którzy zadeklarowali udział w tym konkursie informujemy, że należy wziąć do wypełnienia kart odpowiedzi długopis z czarnym wkładem .

Liczymy na to, że skorzystaliście z otrzymanych od organizatora konkursu zbiorów zadań i przygotowujecie się do wzięcia udziału w MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTWACH POLSKI DZIECI I MŁODZIEŻY. A konkurs już tuż, tuż … zostanie przeprowadzony w piątek 30 marca 2012 r. na 3 i 4 godzinie lekcyjnej.

Uczniowie klas pierwszych i drugich napiszą go w sali nr 20, a uczniowie klas trzecich i czwartych w sali nr 31.
To warto przeczytać:

Ważne informacje z regulaminu konkursu:

1. Przed rozpoczęciem konkursu nauczyciel nadzorujący zapozna uczestników z regulaminem, sposobem kodowania i wypełniania kart odpowiedzi. Uczniowie kodują karty w sposób opisany w instrukcji. Następnie nauczyciele rozdają uczestnikom testy odpowiadające ich kategorii.

2. Rozpoczyna się zasadnicza część konkursu, która trwa 60 minut. Uczniowie w tej części nie mogą zadawać żadnych pytań i posługiwać się żadnymi pomocami, w tym kalkulatorem.

3. Uczniowie rozwiązują test wielokrotnego wyboru. Do każdego zadania proponowane są cztery odpowiedzi, z których każda może być prawidłowa, mogą być prawidłowe trzy odpowiedzi, dwie odpowiedzi, jedna odpowiedź lub może w ogóle nie być prawidłowej odpowiedzi.

4. Uczeń zaznacza wyraźnie odpowiedzi na karcie tylko i wyłącznie czarnym kolorem. Musi być pewny tego, co zaznacza, gdyż raz zaznaczona odpowiedź nie może już być zmieniona. Nie można używać korektorów.

5. Punktacja. Uczeń określa czy dana odpowiedź jest prawidłowa czy nieprawidłowa. Za poprawne stwierdzenie otrzymuje 1 punkt. Może również wstrzymać się od odpowiedzi (nie zaznaczając żadnego pola), wtedy nie otrzymuje punktu. Jeśli jednak zaznaczy błędnie, traci 1 punkt.

6. Rozdział nagród będzie proporcjonalny w poszczególnych kategoriach wiekowych. Najlepsi uczniowie gimnazjów i szkół średnich otrzymają zaproszenie na warsztaty matematyczne do Zakopanego. Dyplomy otrzyma dziesięciu najlepszych uczniów w poszczególnych powiatach, województwach i w kraju. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 10 tygodni po konkursie.

7. Poprawne wypełnienie karty odpowiedzi jest częścią konkursu (nie wolno składać kart odpowiedzi). Błędne wypełnienie może prowadzić do dyskwalifikacji danego ucznia z powodu braku możliwości odczytania danych przez program sprawdzający.

Leader : Grażyna Durał

Matematyczne Mistrzostwa Szkoły

ZAPRASZAMY wszystkich uczniów klas zasadniczych do udziału w konkursie na KRZYŻÓWKĘ MATEMATYCZNĄ, której główne hasło nawiązuje do zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
W pracach zgłoszonych do konkursu będą oceniane:
– pomysłowość

– poprawność formułowanych haseł

estetyka prac
Uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni oceną bardzo dobrą za aktywność z matematyki, a najlepsze prace oceną celującą. Nauczyciele matematyki oczekują na Wasze prace do czwartku 29.03.2012 r.

Organizator: Grażyna Durał

30 marca 2012 r. ponad 60 uczniów naszej szkoły weźmie udział w MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTWACH POLSKI DZIECI I MŁODZIEŻY w ramach projektu MATEMATYKA INNEGO WYMIARU.

Wszystkich uczniów, którzy zadeklarowali udział w tym konkursie informujemy, że należy wziąć do wypełnienia kart odpowiedzi długopis z czarnym wkładem .

Liczymy na to, że skorzystaliście z otrzymanych od organizatora konkursu zbiorów zadań i przygotowujecie się do wzięcia udziału w MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTWACH POLSKI DZIECI I MŁODZIEŻY. A konkurs już tuż, tuż … zostanie przeprowadzony w piątek 30 marca 2012 r. na 3 i 4 godzinie lekcyjnej.

Uczniowie klas pierwszych i drugich napiszą go w sali nr 20, a uczniowie klas trzecich i czwartych w sali nr 31.

To warto przeczytać:

Ważne informacje z regulaminu konkursu:

1. Przed rozpoczęciem konkursu nauczyciel nadzorujący zapozna uczestników z regulaminem, sposobem kodowania i wypełniania kart odpowiedzi. Uczniowie kodują karty w sposób opisany w instrukcji. Następnie nauczyciele rozdają uczestnikom testy odpowiadające ich kategorii.

2. Rozpoczyna się zasadnicza część konkursu, która trwa 60 minut. Uczniowie w tej części nie mogą zadawać żadnych pytań i posługiwać się żadnymi pomocami, w tym kalkulatorem.

3. Uczniowie rozwiązują test wielokrotnego wyboru. Do każdego zadania proponowane są cztery odpowiedzi, z których każda może być prawidłowa, mogą być prawidłowe trzy odpowiedzi, dwie odpowiedzi, jedna odpowiedź lub może w ogóle nie być prawidłowej odpowiedzi.

4. Uczeń zaznacza wyraźnie odpowiedzi na karcie tylko i wyłącznie czarnym kolorem. Musi być pewny tego, co zaznacza, gdyż raz zaznaczona odpowiedź nie może już być zmieniona. Nie można używać korektorów.

5. Punktacja. Uczeń określa czy dana odpowiedź jest prawidłowa czy nieprawidłowa. Za poprawne stwierdzenie otrzymuje 1 punkt. Może również wstrzymać się od odpowiedzi (nie zaznaczając żadnego pola), wtedy nie otrzymuje punktu. Jeśli jednak zaznaczy błędnie, traci 1 punkt.

6. Rozdział nagród będzie proporcjonalny w poszczególnych kategoriach wiekowych. Najlepsi uczniowie gimnazjów i szkół średnich otrzymają zaproszenie na warsztaty matematyczne do Zakopanego. Dyplomy otrzyma dziesięciu najlepszych uczniów w poszczególnych powiatach, województwach i w kraju. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 10 tygodni po konkursie.

7. Poprawne wypełnienie karty odpowiedzi jest częścią konkursu (nie wolno składać kart odpowiedzi). Błędne wypełnienie może prowadzić do dyskwalifikacji danego ucznia z powodu braku możliwości odczytania danych przez program sprawdzający.

Leader : Grażyna Durał

Podsumowanie Konferencji o GMO – wyniki, podziękowania

Test na teamt zywności GMO pisało w sumie 292 młodzieży, plakat przygotowały… 2 osoby (ciekwe… ginie tradycja ;))) Prezentacji otrzymaliśmy 21 – po wstępnej selekcji w szkołach macierzystych. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy a laureatom gratulujemy. Podczas konferencji w MOK-u były prezentowane stoiska z produktami mlecznymi, wystawiane przez SM „Mlekovita”, z pieczywem –„Społem” PSS w Głogowie, pieczywem i ciastem młodzieży Ekonomika oraz Księgarnia „Feniks” z literaturą o tematyce kulinarnej i żywieniowej.
Podczas tego spotkania mogliśmy gościć grupę dzieci z Przedszkola nr 6, która w specjalnym występie przestrzegała nas i słusznie przekonywała do utrzymania higieny, żeby być zdrowym. Serdecznie dziękujemy p. dyrektor Przedszkola nr 6 Jolancie Sikorze oraz opiekunom grupy, p.Elzbiecie Dziekańskiej i Marcie Szajda
Oto lista nagrodzonych

Testy w pionie szkół gimnazjalnych najlepiej napisały
I m. 20 pkt. Iwona Czarnecka
z kl.III c Gimnazjum im .Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie op. Ewa Kopczyńska
II m. 18 pkt
. Andżelika Bondzior kl. IIIc z Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie op. Ewa Kopczyńska

Testy w pionie szkół ponadgimnazjalnych najlepiej napisałi
I m. ex. 16 pkt. Dorota Jacieczko
z kl.I d I LO im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie op.E.Chromiak, Ewa Terlikowska
I m.
Błaszczyk Anna Zespół Szkół Przyrodniczych im. Macieja Rataja w Głogowie op. Agnieszka Maciszewska
I m. Maciej Bartuś z Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie op.Markowicz Monika
ufff… same pierwsze – co najlepiej świadczy o poziomie laureatów!

Najlepsze Plakayt na temat” Zywność GMO- plusy i minusy”

I m. ex equo Adriana Bobeła, Anna Maria Świekatowska z kl.III e z Gimnazjum im.Odrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie
op.Anna Gurgul

I m.
ex equo Małgorzata Kowalczuk, Andżelika Bondzior z Gimnazjum im.Odrywców Polskiej Miedzi z Chocianowa
op.Anna Gurgul
W pionie szkół ponadgimnazjalnych Prezentacje na temat „GMO-plusy i minusy

I m. Beata Jakubowska I LO im.Bolesława Krzywoustego w Głogowie
II m. Martyna Iwanowska II LO im. Mikołaja Kopernika
w Głogowie
III m.Michał Stojke, Jakub Gertych z Zespół Szkół im.Jana Wyżykowskiego w Głogowie

Komisja postanowiła przyznać wyróżnienia

1.Dorota Jacieczko we Fleshu I LO im.Bolesława Krzywoustego w Głogowie
2.Dawid Bestrzyński i Adrian Kocik I LO im.Bolesława Krzywoustego
w Głogowie
3.Daniel Wieczorek Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie4.Luiza Maracewicz, Paulina Ucinek Zespół Szkół
Ekonomicznych im.Jana Pawła II w Głogowie
5.Natali Kulik Zespół Szkół Przyrodniczych im. Macieja Rataja w Głogowie

Fundatorzy nagród:

1. Starosta Powiatu
2. Prezydent Miasta Głogowa
3. Księgarnia „Feniks” w Głogowie Pani Bożena Wójcik
4. Grażyna, Waldemar Jagiełło – Hotel „Adler” w Byczynie 5.PSS Społem w Głogowie
6. SM „Mlekovita”
7. Nadleśnictwo Głogów
8. Stowarzyszenie Głogowskie Centrum Myśli Jana Pawła II przy ZSE w Głogowie

9. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Głogowie
10. Dyrektor ZSE im.JP II w Głogowie

Dziękujemy wszystkim nauczycielom biorącym udział w organizowaniu tej konferencji
Mamy nadzieję, ze w jakimś stopniu udało się nam się przybliżyć znane powiedzenie
„Zdrowie człowieka tkwi od pokoleń, w tym co ma w głowie i co na stole”

Sympozjum na temat GMO – czyli żywności modyfikowanej genetycznie

W dniu 16 marca 2012 r. (piątek) o godz.10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie odbędzie się nasza powiatowa konferencja pod nazwą „”Żywność modyfikowana genetycznie” – przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, pod patronatem Prezydenta Miasta Głogowa oraz Starosty Głogowskiego. Jest skierowana dla młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz rodziców. W tym dniu przewidziane są konkursy, pokazy i wykłady, dotyczące:

– Korzyści i zagrożeń wynikających z wykorzystania produktów genetycznie modyfikowanych w przemyśle spożywczym
– Żywności genetycznie modyfikowane
– Probiotyki i Prebiotyki w żywności

Konferencję poprowadzi dr inż. Monika Bronkowska pracownik Zakładu Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wraz z nauczycielami ZSE im. Jana Pawła II w Głogowie.

W szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zainteresowanych udziałem w konferencji, odbędzie się Test z wiedzy o racjonalnym żywieniu młodzieży oraz z podstawowych wiadomości dotyczących GMO. Dodatkowo w szkołach gimnazjalnych zostanie przeprowadzony konkurs na plakat o tematyce- Żywnośc GMO-plusy minusy.W szkołach ponadgimnazjalnych zostanie przeprowadzony konkurs na prezentację multimedialną pod hasłem „GMO – plusy i minusy.
Wypełnione testy i zebrane wyniki w tabeli, na blankiecie dołączonym do informacji, prosimy o dostarczenie do Sekretariatu ZSE przy Jedności Robotniczej 38 (koło Szkoły Muzycznej) do dnia 8.03.2012 r. Po weryfikacji wszystkich wyników osoby z poszczególnych szkół zostaną poinformowane o uzyskanych miejscach a nagrody będą wręczane na Konferencji dn. 16.03.2012 r.

W szkołach gimnazjalnych prosimy o wybranie trzech najlepszych plakatów i dostarczenie ich do ZSE –sekretariat przy Jedności Robotniczej 38 do 8.03.2012 r. Wszystkie dostarczone plakaty zostaną ocenione przez komisję konkursową i wystawione w hollu MOK-u , podczas Konferencji, a trzy najlepsze zostaną nagrodzone.
W szkołach ponadgimnazjalnych z prezentacji na temat „GMO – plusy i minusy” prosimy o wybranie trzech najlepszych prezentacji i dostarczenie ich do ZSE –sekretariat przy Jedności Robotniczej 38 do 5.03.2012r. Wszystkie dostarczone prezentacje zostaną ocenione przez komisję konkursową, trzy najlepsze zostaną nagrodzone. Prezentacja, która zajmie I miejsce zostanie przedstawiona podczas Konferencji.

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Konferencji udziela Elżbieta Wasielewska oraz Małgorzata Gierczak.

Żałoba Narodowa

W sobotę wieczorem, w pobliżu Szczekocin, koło Zawiercia, zderzyły się czołowo dwa pociągi: TLK „Brzechwa” z Przemyśla do Warszawy Wschodniej i Interregio „Jan Matejko” z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego. Pociąg Warszawa-Kraków wjechał na tor, po którym z naprzeciwka jechał pociąg Przemyśl-Warszawa. Zginęło 16 osób, a ponad 50 zostało rannych.
Prezydent Bronisław Komorowski ogłosił dwa dni żałoby narodowej (5 i 6 marca). To już 14 żałoba narodowa, ogłoszona w III RP i pierwsza od czasu katastrofy smoleńskiej…

Zatrzymajcie sie w chwili refleksji, łącząc się w bólu po stracie bliskich z ich rodzinami… Pomódlcie o zdrowie dla rannych… W pierwszych chwilach po katastrofie na ratunek pospieszyli mieszkańcy okolicznych miejscowości, dajac przykład obywtaleskiej postawy i świadectwo swojego człowieczeństwa. Oby nie zabrakło i nam tej odwagi w trudnych chwilach, kiedy zagrożone jest życie człowieka.

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, które zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku. Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie święta: Jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (…). Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”.

Za Wikipedią