w roku szkolnym 2019/2020 dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych są:

 – 2 i 3 stycznia 2020 r.

 – 4, 5, 6 maja 2020 r. – terminy pisemnych egzaminów maturalnych – j.polski, matematyka, j. angielski 
(przesunięte w związku ze zmianą terminów egzaminów – prawdopodobnie 8,9,10 czerwca)

 – 12 czerwca 2020 r. – piątek po święcie Bożego Ciała