TU > Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 – MEN

         

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 2017/2018:
                – 13.10.2017 r. (piątek)
                – 02.05.2018 r. (środa)
                – 4,7,8.05.2018 r. – (piątek, poniedziałek, wtorek
– maturalne egzaminy pisemne)
                1 czerwca 2018 r. – piątek po święcie Bożego Ciała

                                          Plan praktyk zawodowych – 2017/2018

                          3 H, 2E – 30.10 – 24.11.2017 r.
                          3C – 16.10 – 27.10.2017 r.
3L – 
19.02 – 16.03.2018 r.
2H – 
7.05 – 1.06.2018 r.
2C – 
4.05 –1.06.2018 r.