KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

WYDARZENIE

TERMIN

Semestr I: 01.09-16.12 2022 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2023

Zebrania z rodzicami

14 września 2022

Rada pedagogiczna – zatwierdzenie dokumentacji pracy szkoły

14 września 2022

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2022

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

31 października 2022

Termin wystawiana proponowanych ocen

29 listopada 2022

Zebrania z rodzicami

30 listopada 2022

Termin wystawiania ocen okresowych

16 grudnia 2022

Koniec I semestru

16 grudnia 2022

Semestr II : 19.12.2022 – 23.06.2023 r.

Rada pedagogiczna – klasyfikacja po I semestrze

20 grudnia 2023

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

9-21 stycznia 2023

Rada pedagogiczna- podsumowanie I semestru

18 stycznia 2023

Ferie zimowe

13-26 lutego 2023

Termin wystawiania proponowanych ocen w klasach maturalnych

5 kwietnia 2023

Zebrania z rodzicami

5 kwietnia 2023

Wiosenna przerwa świąteczna

6-11 kwietnia 2023

Termin wystawienia ocen rocznych w klasach IV

21 kwietnia 2023

Rada pedagogiczna – klasyfikacja klas kończących

24 kwietnia 2023

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach programowo najwyższych

28 kwietnia 2023

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

2 maja 2023

Egzamin maturalny z języka polskiego pp
(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

4 maja 2023

Egzamin maturalny z języka angielskiego pp
(dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych)

5 maja 2023

Egzamin maturalny z matematyki pp
(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

8 maja 2023

Termin wystawienia proponowanych ocen rocznych

29 maja 2023

Zebrania z rodzicami

31 maja 2023

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

1-29 czerwca 2023

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

9 czerwca 2023

Termin wystawiania ocen rocznych

16 czerwca 2023

Rada pedagogiczna – klasyfikacja po II semestrze

19 czerwca 2023

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2023

Rada pedagogiczna- końcowa

26 czerwca 2023

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- sesja poprawkowa

28-29 czerwca 2023

Ferie letnie

24 czerwca-31 sierpnia 2023