Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 2018/2019:

– 12.10.2018 r. (piątek)
– 2.11.2018 r. (piątek)
– 2.05.2019 r. (środa)
– 6,7,8. 05.2019 r. – (pon., wtorek, środa – maturalne egzaminy pisemne)

Plan praktyk zawodowych – 2018/2019:

3 H, 3L – 4.03-29.03.2019 r.
3C – 4.03 – 15.03.2018 r.
2L – 6.05-17.05.2019 r.
2H – 6.05 – 31.05.2019 r.
2C – 6.05 –24.05.2019 r.
2E – 6.05-17.05.2019 r.