Tu > Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 – MEN

           Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 2017/2018:

  • 13.10.2017 r. (piątek)
  • 02.05.2018 r. (środa)
  • 4,7,8.05.2018 r. – (piątek, poniedziałek, wtorek – maturalne egzaminy pisemne)
  • 1 czerwca 2018 r. – piątek po święcie Bożego Ciała

                                          Plan praktyk zawodowych – 2017/2018

 

Klasy

Termin

3 H, 2E

30.10 – 24.11.2017 r.

3C

16.10 – 27.10.2017r.

3L

19.02 – 16.03.2018 r.

2H

7.05 – 1.06.2018 r.

2C

4.05 –1.06.2018 r.


Harmonogram I semstru – 2017/2018

 

Lp.

Planowane czynności

Termin realizacji

WRZESIEŃ

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szk. 2017 -2018

4.09.2017 r.

2.
Rada pedagogiczna:
– zapoznanie z wytycznymi MEN i DKO na rok szkolny 2017/2018
– dni dpodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
30.08.2017
godz. 8.30

3.

R.P.

 • zatwierdzenie Rocznego Planu Rozwoju Szkoły,
 • omówienie Rocznego Planu Nadzoru Pedagogicznego,
 • opinia o planie finansowym szkoły

 

15.09.2017 r.
(piątek, godz. 15.00)

4.

I zebranie z rodzicami uczniów

zapoznanie z kalendarzem roku szk. 2017-2018 i terminami zebrań z rodzicami,

 • zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi,
 • zapoznanie z tematyką godz. wychowawczych,
 • ustalenie kontraktu określającego zasady współpracy WYCHOWAWCA – UCZEŃ-RODZIC,
 • wybór tzw. „trójki klasowej” i delegata do rady rodziców oraz na wspólnym zebraniu delegatów zarządu
 • spotkanie zarządu KR z dyrektorem
 • złożenie deklaracji m.in. o uczęszczaniu na lekcje religii, wdż

13.09.2017 r.

godz. 16.00 – klasy I
godz. 16.30 – klasy starsze

5.

Koniec „okresu ochronnego” dla uczniów klas I

15.09.2017 r.

6. Złozenie deklaracji na egzamin potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie na sesję styczeń – luty 2016 16.09.2017 r.

7.

Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych przez uczniów klas: 4c, 4 l, 4h, 4 e

 

30.09.2017 r.
PAŹDZIERNIK

8.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

13.10.2017 r.

9.   Święto szkoły – MOK 20.10.2017 r.
Praktyka zawodowa kl. III c 16.10 – 27.10.2017r.

20.

 

 


                                 Harmonogram II semstru – 2017/2018

Lp.

Planowane czynności

Termin realizacji

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC