Dziękujemy wszystkim odwiedzającym naszą szkołę!

Dziekujemy! Odwiedziło nas – nie zważając na pogodę raczej nie sprzyjającą spacerom – blisko 250 osób! Cieszy wysoka frekwencja i zainteresowanie naszymi kierunkami kształcenia!

Szczególne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do godnego przyjęcia gości – każdemu nauczycielowi i uczniom, którzy z ogromnym zaangażowaniem oprowadzali po szkole odwiedzających.Warsztatom za zorganizowanie pod osobistym patronetem Pana Starosty Głogowskiego Rafaela Rokaszewicza I edycji konkursów na Mistrzów Jaja Wielkanocnego! Gratulujemy zwycięzcom!

Dziekujemy przedstawicielom BZWBK oraz Międzynarodowej Wyższej szkoły Logistyki i Transportu z Wrocławia za wsparcie organizacji naszego Dnia Otwartego.

Liczymy, że nasza szkoła stanie się tą pierwszego wyboru. Trzymamy jednak już teraz kciuki za wszytkich gimnazjalistów przed egzaminami gimnazjalnymi! Do zobaczenia!