III miejsce ZSE w VI Przeglądzie Spektakli Teatrapia

Klasa 2 Hi pod opieką Pani Elżbiety Pieniążek na VI Przeglądzie Spektakli o Tematyce Profilaktycznej TEATRAPIA zajęła III miejsce w kategorii Szkół Ponadgimnazjlanych – patronat nad konkursem przyjęli Pan Jan Zubowski Prezydent Miasta Głogowa i Pan Rafael Rokaszewicz – Starosta Głogowskiego.

Serdecznie gratulujemy!