Możesz już ubiegać się o stypendium naukowe w ramach programu z projektu unijnego „SZANSA W ZAWODOWCACH”.

Stypendium otrzymają 2 osoby w kwocie 1000 zł wypłacane przez okres 6 miesięcy. Nie mogą się starać osoby, które takie stypendium już pobierały w ubiegłym roku szkolnym. Regulamin wywieszony został na tablicy projektu naprzeciwko biblioteki szkolnej na I piętrze oraz zamieszczony na stronie internetowej szkoły.  O przyznaniu stypendium decydować będzie uzyskana liczba punktów w II etapie rekrutacji. (patrz także TU>Regulamin) Swoje kandydatury mogą zgłaszać osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu i wzięły udział minimum w 1 formie wsparcia w projekcie, która została zrealizowana i zakończona.

Osoby zainteresowane muszą dostarczyć wypełniony formularz zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie
do 16 września do P. Angeliki Marciniak.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać u koordynatora projektu – Pani Angeliki Marciniak – sala nr 9 lub pok. nr 12. Osoby będące obecnie na praktyce zawodowej proszę o skontaktowanie się w tej sprawie telefonicznie z Panią Marciniak – tel. 781 544 503.