Modyfikacja planu lekcji – sprawdź w zakładce Uczeń