Laureaci stypendiów w projekcie „Szansa w zawodowcach”

Stypendium naukowe w ramach projektu „Szansa w zawodowcach” zostało przyznane uczniom
z najwyższą liczbą punktów rekrutacyjnych, tj.:

                                                                                   Wójcik Aleksandra – III c
                                                                                   Cymbalak Kacper – IV L
                                                  Stypendium wynosi 1000 zł miesięcznie przez 6 miesięcy

Gratulujemy !!!!!!