XIII Rajd Wiosenno – Ekologiczny w Rudawach Janowickich

Zakończyła się szczęśliwie ;)) XIII ;)) edycja Rajdu Wiosenno- Ekologicznego w Rudawach Janowickich.W rajdzie uczestniczyło 50 osób ze szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta, z Zespołu Szkół Zawodowych, z Zespołu Szkół Ekonimicznych oraz z Głogowskiego Domu Dziecka. Głównym celem rajdu jest rozbudzanie zainteresowań młodzieży naszego miasta turystyką krajoznawczą, kulturą i historią Dolnego Śląska oraz szeroko pojętą ekologią – czyli jak żyć z przyrodą w zgodzie. W tym roku poznawaliśmy Góry Rudawy Janowickie, nocleg był w Ośrodu Wczasów Dziecięcych „MARGO” w Bukowcu niedaleko Kowar.