Wyjazd do Eberswalde

wyjazdW dniu dzisiejszym 10 uczestników projektu Leonardo da Vinci
– uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie: 5 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i 5 technikum w zawodzie kucharz, wyjechało na praktyki do miejscowości Eberswalde – Berufsbildungsverein w Niemczech. Będą tam do 7 lutego 2014 r. Precyzyjniej – znajdują się w BAD FREIENWALDE oddalonej ok. 30 km od wspomnianego Eberswalde
Celem projektu jest:
• wspieranie uczestników działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty.
• umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe.
Powodzenia