Ważne najblizsze terminy

15 stycznia – ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych
14,15 i 20 stycznia
– egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – A.36, T.15, T.12
i pop. A.30, A.35, T.6
19 stycznia – klasyfikacyjna rada pedagogiczna
20 stycznia – godz. 16.00 – zebrania z rodzicami
22 stycznia – studniówka