Są już wyniki tegorocznych matur!

Do odbioru w sekretariacie szkoły od 7.30 do 15.30 w dni robocze. Jesli nie zdałeś egzaminu z jednego przedmiotu w części pismnej sesja poprawkowa (z matematyki i j. angielskiego) odbędzie się 23 sierpnia w Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego ul. Wita Stwosza 3a, a 25 sierpnia w części ustnej – w naszej szkole.
Jesli brakuje Ci kilku procent, lub zechcesz zobaczyć swoją pracę egzaminacyjną, masz prawo do wglądu i ewentualnej reklamacji wyniku.
Tu znajdziesz informacje o zasadach wglądu do pracy w OKE we Wrocławiu oraz stosowny dokument do przesłania faksem do OKE we Wtrocławiu.

Szkoła wypadła na poziomie lepszym niż średnia wojewódzka i powiatowa! ale… zdało Was nieco mniej niż w zeszłym roku! Po uwzględnieniu odwołania jednaj z absolwentek, szkoła uzyskała średnią krajową zdawalność w technikum!
Wierzę, żę po sesji poprawkowej poziom zdawalności jeszcze wzrośnie!