Podziękowania

Dziękujemy wszystkim rodzicom i uczniom za wzorową frekwencję na wywiadach ewaluacyjnych i poświęcony czas!

Uśmisch