List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Pana Romana Kowalczyka w sprawie zadań domowych i poprawiania ocen


https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2023/10/list-dko20231009.pdf