Łączy na pamięć – 81 rocznica powstania w getcie warszawskim