Glogowski Przegląd Piosenki Kresowej – zgłoszenia (karta zgłoszenia oraz nagranie video) do 15 maja 2024 r.

TU>Regulamin i karta zgłoszenia
TU> Przykładowe tytuły