Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Dyrektor ZSE im. JP II w Głogowie informuje, że:
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 2018/2019 to:
– 12.10.2018 r. (piątek)
– 2.11.2018 r. (piątek)
– 2.05.2019 r. (środa)
– 6,7,8. 05.2019 r. – (pon., wtorek, środa – maturalne egzaminy pisemne)