Uwaga zmiana planu od 16 grudnia!

Już na stronie w zakładce uczeń!

Nauczanie zdalne w Ekonomiku od 13 do 17 grudnia

Co dalej, zobaczymy – w zależności od tego, jakie przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw
15 grudnia ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych! 
Nie zapomnij!

Nowy projekt zawodowy w Ekonomiku – wnioski do 17 grudnia

Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie informuje, że w szkole realizowany jest krótkoterminowy projekt unijny “Kontynuacja praktyk zawodowych Erasmus+ w niemieckich przedsiębiorstwach
branży hotelarsko-gastronomicznej i logistycznej”.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi 76 944,00 euro

Projekt realizowany będzie w dwóch turach:

I Tura 19.04.2022- 16.05.2022

II Tura 5.03.2023- 1.04.2023

W pierwszej turze przewidzianych jest 8 miejsc dla uczniów kierunków hotelarskich oraz 8 miejsc dla uczniów kierunków gastronomicznych.

W drugiej turze przewidzianych jest 5 miejsc dla uczniów kierunków hotelarskich, 5 miejsc dla uczniów kierunków gastronomicznych oraz 4 miejsca dla uczniów klas logistycznych.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dostępne na stronie do pobrania dokumenty:

https://zse.glogow.pl/kontynuacja-praktyk-zawodowych-erasmus-w-niemieckich-przedsiebiorstwach-branzy-hotelarsko-gastronomicznej-i-logistycznej-2022-2023/

i dostarczyć go je sekretariatu do 17 grudnia 2021 r.

Rekrutacja:

Zespół rekrutacyjny, w którego skład wejdą: pedagog szkolny, kierownik praktyk, nauczyciel germanista oraz  przedstawiciel zespołu do spraw projektów, przeprowadzi rekrutację do I tury do 28 stycznia 2022 roku.

TU> Regulamin rekrutacji

Na wyniki rekrutacji wpływ mają:

  • ocena z zachowania – roczna lub półroczna (1-6 punktów rekrutacyjnych)
  • ocena z j. niemieckiego- roczna lub półroczna (1-6 punktów rekrutacyjnych)
  • średnia ocen z przedmiotów zawodowych – roczna lub półroczna
  • zaangażowanie w życie szkoły – wolontariat, udział w imprezach szkolnych, olimpiadach i konkursach (1-6 punktów rekrutacyjnych)
  • rozmowa kwalifikacyjna na temat udziału w projekcie, częsciowo w języku niemieckim,
  • dodatkowy punkt otrzymują osoby z terenów wiejskich lub w trudnej sytuacji rodzinnej

Zebranie z rodzicami – środa 8 września – bardzo ważne! Przydziały sal i godziny spotkań. Wszystkich obowiązują maseczki!

Spotkanie potrzebne jest przede wszystkim ze względu na konieczność wyboru delegatów i Zarządu Rady Rodziców
oraz podpisanie istotnych dla organizacji nauczania dokumentów, w tym uchwalenie programu profilaktyczno-wychowawczego

Godzina 1530– 1630

Klasa

Wychowawca

Sala

1Ap

Paweł Tadajewski

 6

1Cp+1Rp

Alicja Głogowska

 4

1Ep

Justyna Różańska

 3

1Hp

Patrycja Bok- Metelska

20

1Lp

Ewelina Nawrot

25

2Ap

Michał Kumor

13

2Cp+2Rp

Agnieszka Pielech

18

2Ep+2Hp

Ewa Sulej

22

2Lp

Katarzyna Król

30

Zebranie delegatów rodziców klas  godz. 16.45

Godzina 1630 – 1730

3a

Małgorzata Bojko

14

3c

Elżbieta Pieniążek

24

3l

Marta Sobocińska

22

3e

Agnieszka Maciszewska

 9

3h

Edyta Porosło

18

3Ap

Monika Markowicz

17

3Cp

Anna Popek

13

3Ep

Mariusz Madej

21

3Hp

Mateusz Łupak

15

3Ip

Małgorzata Karamucka

 5

3Lp

Anna Bielecka

 8

3Fp

Justyna Chmielewska

20

4c

Joanna Naparło

 6

4l

Joanna Mastaj

28

4e

Daria Sapian

 3

4h

Monika Korytkowska

 4

 

 

Jak zalogować się do dziennika elektronicznego – zakładka Szkoła-Dziennik – link do logowania

Żeby na pewno zalogować się do dziennika naszej szkoły, trzeba koniecznie zalogować się przez link z naszej strony. 
Tu filmiki z instruktażem:
TU: https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg