XIV rocznica śmierci Św. Jana Pawła II

Dokładnie o g. 21.37 minie dzisiaj 14 rocznica śmierci 
Św. Jana Pawła II  – Naszego Patrona
Wielkiego Polaka, Humanisty,
Nauczyciela wielu pokoleń Polaków
Powróćmy myślami i pamięcią choć na chwilę do tamtych chwil,
kiedy tłum skandował: Santo Subito!