XV Powiatowy Konkurs „Czy wiesz, co jesz?” rozstrzygniety!


Dnia 28.03.2019 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie odbył się Powiatowy Konkurs „Czy wiesz co jesz” . Była to już XV edycja tego konkursu. Hasło przewodnie tegorocznej edycji: „Żywienie dietetyczne w chorobach XXI wieku”.
W konkursie wzięło udział 13 dwuosobowych drużyn – 6 ze szkół podstawowych i 7 ze szkół ponadpodstawowych.
Honorowy patronat nad konkursem objęli Starosta Powiatu Głogowskiego Pan Jarosław Dukowiak, Prezydent Miasta Pan Rafael Rokaszewicz, Prezes Głogowskiego PSS Społem Pani Magdalena Zgondek oraz Pani Kinga Tarkowska z Centrum Dietetycznego Naturhouse
w Głogowie.
 
Celem konkursu było:
 rozpropagowanie zdrowego stylu odżywiania, głównie wśród młodzieży, co być może przyczyni się to do większego zastanowienia się nad maksymą: „Zdrowie człowieka tkwi od pokoleń w tym co ma w głowie i co na stole”
 pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywieniowymi
 upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia oraz promocja zdrowia.
Konkurs składał się z trzech części. W I części uczestnicy pisali test dotyczący racjonalnego żywienia, podstawowych składników pokarmowych i witamin oraz zagadnień
związanych z zasadami żywienia w chorobach XXI wieku. Druga cześć polegała na sprawdzeniu wiadomości i umiejętności uczniów w formie ćwiczeń m.in. młodzież musiała wykazać się znajomością przypraw, zastosowania szkła do napojów, sprzętu gastronomicznego, zasad ułożenia zastawy stołowej, rozpoznawaniem owoców i warzyw, zasad żywienia w poszczególnych dietach, m.in. w diecie cukrzycowej, bezglutenowej, w otyłości oraz umiejętnością składanie serwetek. Część konkurencji przeprowadzono w języku angielskim
i niemieckim. Do trzeciego etapu, który odbył się w formie Quizu przeszły cztery najlepsze drużyny.
Ponadto uczestnicy konkursu i ich opiekunowie oraz zaproszeni goście mieli okazję uczestniczyć w wykładzie przeprowadzonym przez panią dietetyk Kingę Tarkowską
z Centrum Dietetycznego Naturhouse w Głogowie i degustacji potraw dietetycznych przygotowanych przez uczniów biorących udział w projekcie POWER.
 
Klasyfikacja końcowa
– I miejsce – Gimnazjum Dwujęzycznego – Nadia Mrugalska i Weronika Raczkowska
 – II miejsce – Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J.P.II – Jagoda Ratajczak i Alicja Świderska
 – III miejsce – Zespół Szkół Politechnicznych – Szymon Lewicki i Paulina Rojek
 – IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9 – Żaneta Krawczyk i Hanna Szymczyk
 
Mistrzem testu w kategorii szkół podstawowych została Weronika Raczkowska
Mistrzem testu w kategorii szkół ponadpodstawowych została Jagoda Ratajczak
 Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani nagrodami dzięki hojności naszych sponsorów – dziękujemy:
– Staroście Głogowskiemu p. Jarosławowi Dudkowiakowi
– Prezydentowi Miasta Głogowa p. Rafaelowi Rokaszewiczowi
– Prezes Głogowskiego PSS Społem P. Magdalenie Zgondek
– p. Magdalenie i Krzysztofowi Reszewiczom – Centrum Kserograficznego Xero – Max
– p. Bożenie Wójcik – Księgarnia Feniks
– p . Ewie Golbie – Restauracja „Empireum”
– p. Bartłomiejowi Krężel – „Fortepiano Ristorante”
– p. Lechowi Ptak – Restauracja „Pasjonata”
– p. Krzysztofowi Iwachowi – Mistrz Barmański 
– p. Kindze Tarkowskiej – Centrum Dietetycznego Naturhouse w Głogowie
– Dyrektorowi ZSE im. J.P.II w Głogowie Wojciechowi Janisio.
 
 
                       
Dziękujemy organizatorom – od lewej Panie:  Barbara Tylak, Małgorzata Bojko, z tyłu za naszymi laureatkami II miejsca – Jagodą i  Alą – Elżbieta Wasielewska, dalej Joanna Knysz, Aneta Sroka i Alicja Głogowska
TU>Fotorelacja na FB