Wyniki V Jubileuszowego Festiwalu Piosenki Patriotycznej w Głogowie AD 2012

Tu znajdziesz wyniki V Festiwalu Piosenki Patriotycznej

Serdeczne podziękowania:
PP. Posłom na Sejm RP – Ewie Drozd i Wojciechowi Zubowskiemu,
Panu Starości Głogowskiemu Rafaelowi Rokaszwiczowi
Panu Prezydentowi Glogowa – Janowi Kazimierzowi Zubowskiemu.

Specjalne poziękowania BZWBK – Pani Dyrektor II oddziału Elzbiecie Szefler – Lewandowskiej – za ufundownaie nagród Grand Prix, Stowaryszeniu Głogowskie Centrum Myśli Jana Pawła II – w osobach pp.wiceprezes Elzbiecie Leszczyńskiej i Alicji Szpunar oraz p. Joannie Srodze i uczniom klas: Ic, III c oraz IVc.

Wszystkim uczestnikom i opiekunom! Do zobaczenia za rok!