„Góra Grosza” – już się kręci, zbiera!

Organizatorem akcji jest ogólnpolskie Stowarzyszenie Nasz Dom.
Zebrana kwota – wrzucamy każdą i tylko monety – od 1 gr do 5 zł – zostanie
przeznaczona głownie na pomoc dla Domów Dziecka
i zawodowych Rodzin Zastępczych.
Tu znajdziesz regulamin zbórki