Listy zakwalifikowanych – do wglądu na parterze szkoły


Czekamy na oryginały świadectw i zaświadczeń jako potwierdzenie woli – termin 18 lipca do godz 14.50.
Po tym terminie dokonamy kolejnego naboru na wolne miejsca spośród osób chętnych w tym samym dniu o godz. 15.00