Rekrutacja do projektu PO WER i Erasmus +

Informujemy, że nabór uczniów do I etapu projektu PO WER 2016r. dla uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarstwa oraz projektu Erasmus + 2016 dla czniów w zawodzie kucharz, technik logistyk i ekonomista odbędzie się we wtorek 13-09-2016r. w godzinach od 8:00 do 11:45 ( od 1 do 4 lekcji) w sali nr 16.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych – do 09-09-2016 r. (Piątek)

2. Rozmowa kwalifikacyjna 13-09-2016 r. (wtorek) lekcja 1, 2, 3 i 4 ( 8:00- 11:45) – budynek główny szkoły

3. Ogłoszenie wyników rekrutacji 15-09-2016

4. Opublikowanie list uczniów zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowej 15-09-2016 r.

5. Potwierdzenie przez uczniów udziału w projekcie 16-09-2016 r.

6. Rozpoczęcie zajęć przygotowujących do realizacji mobilności od 20-09-2016 r.

Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej projektu jest pobranie ze strony i dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów :

1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy

2. Wypełnioną anonimową ankietę dla kandydata

3. Wypełniony dokument – „Zgoda rodziców”- w przypadku uczniów niepełnoletnich

Na wynik rekrutacji będą miały wpływ następujące czynniki:

1. rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu

2. ocena z zachowania – minimum dobra

3. zaangażowanie w życie szkoły – np. reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach , udział w imprezach szkolnych , wolontariat

4. wyniki rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym

5. średnia ocen

6. ocena z języka niemieckiego

Życzymy powodzenia 🙂 🙂