Wyniki egzaminu maturalnego i zasady wglądu do prac w OKE oraz sesji poprawkowej

Absolwenci, którzy nie zdali jednego egzaminu i przystąpili do wszystkich egzaminów, mają prawo do sesji poprawkowej, która odbedzie się w sierpniu. Egzamin pisemny w dniu 23 sierpnia a agzaminy ustne w dniach 22-26 sierpnia. Osoby deklarujące przystąpienie do egzaminu poprawkowego powinny wypełnic stosowną deklarację – najlepiej od razu na miejscu.
Jeśli zabrakło Ci kilku procent, albo po prostu chcesz, masz prawo do wglądu do swoich prac – zasady – patrz tutaj.
Szczegółowy harmonoigram sesji poprawkowej zostanie podany na stronie internetowej OKE, szkoły i gablocie na korytarzu na I pietrze, obok sali nr 13.

Wyniki sesji poprawkowej zostaną przekazane do szkoły w dniu 13 wrzesnia.