Uwaga kandydaci do szkoły!

7 lipca o godz. 12.00 spotkania z wychowawcami utworzonych klas
Warto na nie przybyć ze względu na ustalenia co do podręczników, ewentualnych badań lekarskich – terminów, szczegółów dotyczących strojów na zajęcia z technologii i warsztatowe (jeśli nie możesz osobiście, zadbaj o zastępstwo – rodziców, rodzeństwa).
Mile widzane wpłaty 75 zł – na badania lekarskie i część strojów

sale na I piętrze szkoły:
klasa I c
– technik ekonomista – sala 20 – p. Tryscień
klasa Ihi – technik hotelarstwa/technik handlowiec – sal 17 – p. Szajnicka
klasa I e – kucharz – 18 – p. Dyrcz
klasa I fa – kucharz małej gastronomii/sprzedawca – 14 – p. Michalska
klasa I b – kucharz małej gastronomii – s. 15 – p. Tylak

Na wolne miejsca w zawodzie kucharz małej gastronomii przyjmujemy dodkumenty od razu na miejscu
– pospiesz się, bo miejsc ubywa z godziny na godzinę.

Listy przyjętych do wgladu na miejscu w szkole – tablica informacyjna lub sekratariat szkoły.