VII Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych

W dniu 28 stycznia 2013 roku, już po raz siódmy obchodzimy w Polsce, ustanowiony
przez Radę Europy, Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. Jego celem
jest uwrażliwienie ludzi na potrzebę ochrony swojej prywatności i danych osobowych.
W codziennych sytuacjach w szkole, w pracy, u lekarza, na zakupach,
podczas korzystania z Internetu, udostępniamy informacje o sobie, w tym swoje dane osobowe
(m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.) różnym osobom, często w ogóle
nie zdając sobie z tego sprawy lub nie wiedząc, co się z nimi będzie działo dalej…

dc w liście GIODO dr Wojciecha R. Wiewiórowskiego – patrz tutaj