Konkurs na Szkolnego Mistrza Matematyki dla uczniów kI, I, II, III i IV technikum

ZAPRASZAMY
Do wzięcia udziału w KONKURSIE MATEMATYCZNYM
Jeżeli chcesz powalczyć o wyższą ocenę z matematyki

oraz o nagrody rzeczowe

wystartuj w konkursach na MISTRZA :

I. W rozwiązywaniu równań i nierówności,
II.
W działaniach na liczbach i zbiorach,
III.
Krainy Funkcji.

Skorzystaj z propozycji zadań przygotowawczych.

Tu ściagniesz plik z zadaniami

Ich rozwiązania możesz dać do sprawdzenia swojemu nauczycielowi matematyki do 15 lutego 2013 r.
– jest to szansa otrzymania dodatkowej oceny z tego przedmiotu.

Konkurs wyłaniający mistrzów I kategorii odbędzie się 20 lutego 2013 roku na 4-tej godzinie lekcyjnej-zgłoś swój udział nauczycielowi do 15.02.2013