Uwaga, bardzo ważne zebranie z rodzicami!

16.00 – rodziców klas pierwszych zapraszamy na salę gimnastyczną, a o 16.30 na indywidualne spotkania z opiekunami klas

16.30 – zebrania rodziców klas starszych – wybór „trójek klasowych” i po jednym delegacie z każdej klasy na zebranie delegatów
(delegaci wybiorą spośród siebie Prezydium Rady Rodziców  – Komitetu Rodzicielskiego)

ok. 17.00 – spotkanie delegatów i wybór zarządu KR

Ze względu na remont budynku za PUP należy zachować szczególną ostrożność.
Kierowców uprzedzamy, że wjazd i parkowanie na ul. K. Miarki, przy której bezpośrednio znajduje się szkoła  dotyczy tylko samochodów pracowników szkoły i mieszkańców ul. Piastowskiej 2, a brama przy tej ulicy jest wykorzystywana przez samochody ciężarowe i maszyny budowlane.
Z uwagi na powyższe zwracamy Państwa uwagę, by uniknąć łamania przepisów ruchu drogowego i ewentualnych przykrych następstw.