Dziękujemy za spotkanie!

I mamy nadzieję, że sprostamy Państwa oczekiwaniom! Szczególnie pozdrawiamy rodziców klas pierwszych!