Uwaga maturzyści!

Przypominam, że najpóźniej do 5 kwietnia należy oddać swojemu poloniście bibliografię i ramowy plan wypowiedzi. Nie zapomnijcie podpisać obu dokumentów i wpisac datę nie późniejszą od tego terminu. Poloniści mogą oczekiwać wcześniejszego złożenia ww. prac – ze względu na koniecznośc uporządkowania przed przekazaniem kompletu Pani wicedyrektor M. Świątek w nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia.