Ewaluacja poniedziałkowa

Działania ewaluacyjne – 28.03 – poniedziałek

lekcja 2 – obserwacja zajęć w klasach:

1 c – j. polski – p. Tryścień

1 f – p. Bielecka – organizacja sprzedaży

– lekcja 3 i 4 – obserwacja organizacji pracy placówki przez wizytatorów

12.00 – spotkanie z partnerami szkoły, w tym z organem prowadzącym
– sala 28