Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

26 listopada we Wrocławiu Ewelina Sławińska z klasy II c otrzymała z rąk Dolnoslaskiego Kuratora Oświaty – Pani Beaty Pawłowicz – gratulacje z okazji przyznania Stypendium Prezesa Rady Ministrów – Pana Donalda Tuska – za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2009/2010. Wyrazy uznania!