Prace remontowe

Z uwagi na trwające prace remontowe instalacji elektrycznej w dniu dzisiejszym, tj. 21 lutego do godziny 15.00,
mogą nastąpić trudności w świadczeniu usług szkoły w pełnym zakresie

i w nawiązaniu kontaktu telefonicznego

 

Dyr. W. Janisio