Podziękowania i sztuka kaligrafii

Dziękuję uczennicom klasy IVs – w imieniu organizatorów VI Wielkiego Dyktanda Głogowskiego – za pomoc w poprawie dyktanda. Spośród wszystkich uczestników sprawdzianu najlepszy okazał się Leszek Rydz z Głogowa – obronił tym samym tytuł z poprzedniego roku. Mistrz Ortografii A. D. 2011 popełnił zaledwie jeden błąd ortograficzny i 2 interpunkcyjne. Nota bene, jako szczęśliwiec poprawiajacy tę zwycięską pracę, muszę wspomnieć o kaligrafii zwycięzcy – to była prawdziwa przyjemność czytać wyraźne, kształtne litery. Zatem można jednak pisać i wyraźnie, i poprawnie, i na dodatek…. szybko?! Godne naśladowania! Dla zainteresowanych tekst dyktanda.