Podsumowanie VI Sympozjum Papieskiego

W dniu dzisiejszym (20.10.2010r.) społecznośc naszej szkoły oraz zaproszona młodzież ze szkół Głogowa i okolic miała okazję uczestniczyc w sympozjum pod hasłem: „Troska o człowieka w nauczaniu Jana Pawła II”. Sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury zapełniła się po brzegi. Wysłuchaliśmy trzech wykładów przygotowanych przez zaproszonych gości.

Pierwszym z prelegentów był o. Witold Baran, redemptorysta, który rozwinął temat sympozjum podkreślając aktualnośc nauki Jana Pawła II o człowieku i jego godności. Pani doktor Janina Marcinów, Honorowy Obywatel Głogowa, zaprezentowała temat: „Troska o człowieka potrzebującego w świetle nauk Jana Pawła II”. Pani Anna Kwiatek, dyrektor Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze dzieliła się z nami bogatym doświadczeniem pracy hospicyjnej, a także zachęcała do włączenia się do akcji „Pola Nadziei”.

Ciekawym elementem sympozjum był występ zepołu „Cantata” pod kierownictwem muzycznym p. Stanisława Bety. Na zakończenie pan Dyrektor Wojciech Janisio wręczył dyplomy-podziękowania wolontariuszom, którzy zbierali fundusze w ramach „Dzieła Nowego Tysiąclecia”.

Mamy nadzieję, że sympozjum było czasem na refleksję, przypomnienie tych wartości, którym wierny był Jan Paweł II, a także zachętą do osobistego włączenia się w konkretną pomoc drugiemu człowiekowi.