Od 21 listopada zmiana planu, związana z zastępswem w nauczaniu biologii i chemii

Od dnia 21-11-2011r. nastąpi zmiana planu lekcji.

Plan zostanie wydrukowany i powieszony w gablocie na krytarzu w piatek 18-11-2011, a opublikowany pod koniec następnego tygodnia.

Proszę prześledzić i uwzględnić zmiany.