Nordic Wolking – Mistrzostwa!

Regulamin Mistrzostw Szkoły

w Nordic Walking

( marsz z kijami do NW)

 1. Startować może każdy uczeń ZSE posiadający zgodę rodziców na udział w zawodach.
 2. Przewidziane kategorie:
  1. dziewczęta,
  2. chłopcy.
 3. Zawody odbędą się w terenie naturalnym. Dystans ok. 2 km .
 4. Można startować na własnym sprzęcie, bądź szkolnych kijach do NW.
 5. O zwycięstwie decyduje czas zawodnika osiągnięty na mecie ( mogą być doliczone sekundy karne).
 6. Za pierwszą stwierdzoną próbę biegu, bądź skracania trasy, zawodnikowi dodane będzie 10 sekund, za drugą – 15 sekund, przy trzeciej stwierdzonej próbie podbiegania nastąpi dyskwalifikacja zawodnika.
 7. Nagrody – I miejsca w każdej kategorii – puchar, medal i dyplom, miejsca II i III – dyplomy oraz medale ( wręczenie nagród nastąpi w szkole na najbliższym apelu ).
 8. Zawody mogą być odwołane w razie niewystarczającej liczby uczestników.
 9. Przy liczbie zawodników przekraczającej 30 osób zawody odbędą się w 2 turach.

10. Ubiór zawodników : sportowy ( w zależności od warunków atmosferycznych ).

11. Nad uczestnikami zawodów opiekę medyczną sprawować będzie ratownik z głogowskiej grupy PCK .

12. Zawodnik zobowiązany jest do posiadania 4 agrafek do przypięcia numerów startowych.

13. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.