Konkurs dla hotelarzy roztrzygnięty!

Dnia 9 marca 2011 roku został przeprowadzony szkolny konkurs hotelarzy dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych o profilu hotelarz, przez nauczycieli przedmiotów zawodowych Małgorzatę Gierczak i Barbarę Tylak oraz nauczycieli języków obcych Martę Sobocińską i Kamilę Szajnicką.
W konkursie wzięło udział 11 uczennic z klas: I h, II h i III h. Konkurs składał się
z dwóch etapów. W I etapie – uczestnicy konkursu pisali test dotyczący wiedzy
o hotelarstwie.
Do II etapu przystąpiło 6 uczestniczek, które najlepiej zaliczyły test. W II etapie uczestniczki konkursu miały za zadanie: sporządzić fakturę VAT dla gościa hotelowego, przeprowadzic rozmowę kwalifikacyjną (przyjęcie do pracy) w języku angielskim lub niemieckim, przeprowadzic rozmowę z gościem hotelowym
w recepcji i w restauracji w języku obcym.
Celem konkursu było:
– pobudzanie i rozwijanie zainteresowań związanych z wiedzą o hotelarstwie
– wyrabianie umiejętności prezentacji własnej osoby oraz komunikacji
z gościem hotelowym
I miejsce zajęła uczennica z klasy III h – Paulina Kadela
II miejsce zajęła uczennica z klasy II h – Marta Wnuk
III miejsce zajęła uczennica z klasy II h – Małgorzata Pilarska
Serdecznie gratulujemy!!!