Ewaluacyjny czwartek

Plan ewaluacji – czwartek – 24 marca 2011

– lekcja 2 i 3 – spotkanie z uczniami technikum (12 – SU
i wybrani uczniowie)
lekcja 4 – spotkanie z uczniami zawodówek (8 – SU i wybrani uczniowie)
lekcja 5 obserwacja lekcji:
– p. Sarbinowska – 1 a – prac. symulacyjna
– p. Świątek lub p. Wasielewska – prac. technologii – 1 e

– lekcja 6,7 – plan pracy – analiza dokumentacji
15.30
– spotkanie z rodzicami uczniów technikum – ok. 1,5 godziny