Jan Paweł II Błogosławiony

papież - na okno

Juz wkrótce na co dzień ten wizerunek Jana Pawła II – naszego patrona – będzie towarzyszył nam w oknie, które przed laty wybrała młodzież ekonomika, by uczicić Naszego Papieża.
Przez przeszło dwa tygodnie płonęły na nim znicze, zapalane anonimowymi rękami uczniów, rodziców i nauczycieli w pamiętne dni kwietnia 2005 r.

To „głogowskie okno papieskie” stanie się formą upamiętnienia
zarówno beatyfikacji Jana Pawła II,
jak i 5-lecia nadania Jego imienia
naszemu zespołowi szkół.

Zdjęcie autorstwa Pawła Kopczyńskiego – z archiwów PAP, , który udzielił nam licencji na wykorzystanie zdjęcia.